TRANG CHỦ > Review Camera > Tạo DLL từ VC2005 bị lỗi “Error C2065: ‘UInt32’ … “

Tạo DLL từ VC2005 bị lỗi “Error C2065: ‘UInt32’ … “


Trả lời :

UInt32 không phải là tên kiểu sẵn có của ngôn ngữ. Thật vậy UInt32 là tên của một class được định nghĩa trong namespace System của môi trường .Net. Module mã nguồn nào cần dùng UInt32 thì phải dùng lệnh “using System;”. Khi bạn dùng môi trường Visual Studio .Net để tạo trực quan 1 Windows Form, máy sẽ tạo sẵn khung sườn mã nguồn cho Form tương ứng, trong khung sườn mã nguồn này chứa sẵn lệnh “using System;”, nhờ đó mà bạn dùng được class UInt32 mà không bị báo lỗi.

Còn khi bạn lập trình bằng ngôn ngữ VC++, mã nguồn của hầu hết các loại Project VC++ đều không truy xuất được namespace System, do đó không thể dùng được class UInt32. Nếu muốn dùng class UInt32 trong code VC++, bạn phải tạo Project thuộc loại CLR (thí dụ như CLR Console Application), khai báo lệnh “using namespace System;” trước khi dùng class UInt32 để khai báo các biến dữ liệu của chương trình.

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com