TRANG CHỦ > Review Camera > Lập trình C++ xác định tiến trình kết nối với USB

Lập trình C++ xác định tiến trình kết nối với USB


Trả lời :

Windows XP và các phiên bản mới hơn đều có độ an toàn, bảo mật rất cao trong truy xuất các tài nguyên. Chỉ có device driver và hệ điều hành (HĐH) mới có quyền truy xuất trực tiếp các tài nguyên cấp thấp (thí dụ các thiết bị USB). Các chương trình ứng dụng (process ứng dụng) không có quyền truy xuất trực tiếp thiết bị USB mà chỉ có thể truy xuất gián tiếp thông qua các hàm API của Windows hay các hàm thư viện rồi các hàm thư viện này truy xuất các thiết bị ngoại vi tương ứng.

Tóm lại, không có process ứng dụng nào có thể kết nối trực tiếp với thiết bị USB, chúng chỉ có thể gọi một số hàm chức năng nào đó của HĐH để HĐH kết nối và truy xuất thiết bị USB.

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com