Báo giá bộ đàm cầm tay 2018, bảng giá phân phối bộ đàm cầm tay , bảng giá bộ đàm kenwood, bảng giá bộ đàm motorola, bảng giá bộ đàm hypersia.

 • Đặc điểm nổi bật– Loại bộ đàm    Bộ đàm cầm tay – Pin: 2000mAh – Khoảng cách: 1-2km – Kích thước (không có anten): 97mm×48mm×30mm
 • Đặc điểm nổi bật– Loại bộ đàm    Bộ đàm cầm tay – Khoảng cách: 2-5km – Pin: 2000mAh – Kích thước (không có anten) 122mm×59.1mm×35.9mm
 • Đặc điểm nổi bật– Loại bộ đàm: Bộ đàm cầm tay – Khoảng cách: 3-8km – Kích thước (không có anten): 131.0mm×60.7mm×31.7mm
 • Đặc điểm nổi bật– Cự ly liên lạc tối đa: 2 KM – Pin: KNB-45L – Thời gian sử dụng: 18 giờ – Kích thước: 54 x 122 x 33.7mm
 • Đặc điểm nổi bật– Cự ly liên lạc tối đa: 5 KM – Pin: Ni-MH 1800mAh – Thời gian sử dụng: 15 giờ – Kích thước: 109x54x34
 • Đặc điểm nổi bật– Cự ly liên lạc tối đa: 2 KM – Pin: KNB-29N – Thời gian sử dụng: 12 giờ – Kích thước: 54 x 122 x 42 mm
 • Đặc điểm nổi bật– Cự ly liên lạc tối đa: 3 KM – Pin: KNB-29N – Thời gian sử dụng: 12 giờ – Kích thước: 54 x 122 x 44 mm
 • Đặc điểm nổi bật– Cự ly liên lạc tối đa: 3 KM – Pin: KNB-29N – Thời gian sử dụng: 12 giờ – Kích thước: 54 x 122 x 42 mm
 • Đặc điểm nổi bật– Cự ly liên lạc tối đa: 3 KM – Pin: KNB-29N – Thời gian sử dụng: 12 giờ – Kích thước: 54 x 122 x 42 mm
 • Đặc điểm nổi bật– Cự ly liên lạc tối đa: 2 KM – Pin: PB-43N – Thời gian sử dụng: 12 giờ – Kích thước: 58 x 127.7 x 35.8 mm
 • Đặc điểm nổi bật– Cự ly liên lạc tối đa: 2 KM – Pin: KNB-45L – Thời gian sử dụng: 12 giờ – Kích thước: 54 x 122 x 33 mm
 • Đặc điểm nổi bật– Cự ly liên lạc tối đa: 3 KM – Pin: KNB-29N, Ni-MH – 7.5V, 1500 mAh – Thời gian sử dụng: 8 giờ – Kích thước: 54 x 122 x 33mm
 • Đặc điểm nổi bật– Cự ly liên lạc tối đa: 5 KM – Pin: Ni-MH 1900mAh – Thời gian sử dụng: 18 giờ – Kích thước: 100×55×32
 • Đặc điểm nổi bật– Cự ly liên lạc tối đa: 2 KM – Pin: KNB-29N – Thời gian sử dụng: 12 giờ – Kích thước: 54 x 122 x 33 mm
 • Đặc điểm nổi bật– Cự ly liên lạc tối đa: 5 KM – Pin: Ni-MH 2500mAh – Thời gian sử dụng: 18 giờ – Kích thước: 116x53x32
 • Đặc điểm nổi bật– Cự ly liên lạc tối đa: 2 KM – Pin: pin 1500 mAh – Thời gian sử dụng: 12 giờ – Kích thước: 54 x 122 x 33 mm
 • Đặc điểm nổi bật– Cự ly liên lạc tối đa: 2 KM – Pin: KNB – 29N – Thời gian sử dụng: 12 giờ – Kích thước: 54 x 122 x 33.8 mm
 • Đặc điểm nổi bật– Cự ly liên lạc tối đa: 3 KM – Pin: 1650mAh – Thời gian sử dụng: 10 giờ – Kích thước: 54 x 122 x 33 mm
 • Đặc điểm nổi bật– Cự ly liên lạc tối đa: 3 KM – Pin: Ni-Mh 3500 mAH – Thời gian sử dụng: 16 giờ – Kích thước: 58 x 125.5x 35 mm
 • Đặc điểm nổi bật
 • Đặc điểm nổi bật– Cự ly liên lạc tối đa: 2 KM – Pin: KNB-29N – Thời gian sử dụng: 9 giờ – Kích thước: 54 x 122 x 33 mm
 • Đặc điểm nổi bật– Cự ly liên lạc tối đa: 3 KM – Pin: KNB-15A – Thời gian sử dụng: 10 giờ – Kích thước: 58 x 125.5 x 35 mm
 • Đặc điểm nổi bật– Cự ly liên lạc tối đa: 2 KM – Pin: BP222NNi-MH – Thời gian sử dụng: 12 giờ – Kích thước: 54 x 132 x 35 mm

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com